CMSCH a.s.
DKU
PLEMDAT
Aktuality
03/02/2020
Nový systém a aplikace pro vedení plemenných knih dojeného skotu

V SUPD (složka Sdílené > Plemdat Provoz > Veřejné dokumenty) naleznete dokument s informacemi o přechodu na novou verzi plemenných knih dojeného skotu.

18/10/2019
SDÍLENÍ ANALÝZY STÁDA NA SUPD (ESKOT)

Sestavy Analýzy stáda (AS) jsou na SUPD chovatelům (vlastníkům AS) sdíleny Plemdatem od počátku roku 2019. Požadavkem Svazu chovatelů českého strakatého skotu bylo, aby chovatel mohl Analýzu stáda sdílet dalším uživatelům eSkotu (jiný chovatel, oprávněná organizace,…). Upravili jsme v tomto smyslu funkcionalitu SUPD. Týká se to pouze složky Analýza stáda (sdílet lze jen celou složku, ne jednotlivé soubory). Podrobnosti naleznete v kapitole 4.9.1 manuálu "eSkot_SUPD_UzivatelskaPrirucka" ve složce SUPD: "Sdílené/Plemdat Provoz/Veřejné dokumenty".

12/01/2018
Přihlášení do eSkotu

V případě zapomenutí přístupových údajů nebo nového přístupu do systému eSkot se obracejte na PLEMDAT prostřednictvím emailové adresy "info@eskot.cz".

info@eskot.cz
potíže s připojením

+420 257 896 307
telefon na provozní oddělení

skot@plemdat.cz
E-mail na provozní oddělení
PLEMDAT s.r.o.
Benešovská 123
252 09 Hradištko