CMSCH a.s.
DKU
PLEMDAT
Aktuality
03/02/2020
Nový systém a aplikace pro vedení plemenných knih dojeného skotu

V SUPD (složka Sdílené > Plemdat Provoz > Veřejné dokumenty) naleznete dokument s informacemi o přechodu na novou verzi plemenných knih dojeného skotu.

17/01/2020
ROBOTICKÝ INDEX (RIH) V PROHLÍŽEČI

Na prohlížeči býků eskot.cz je publikován nový robotický index býků (Holštýn), který je spočítán z jednotlivých RPH vybraných znaků, které nejlépe vyjadřují vhodnost býka k robotickému dojení. Vzorem pro výpočet byl podobný model v sousedním Německu. Jako nejdůležitější znaky se jeví dojitelnost, rozmístění zadních struků s preferencí rozmístění dále od sebe a délka struků s preferencí delších struků (původně použité optimalizované křivky byly nahrazeny lineárním modelem preferujícím struky delší s rozmístěním dále od sebe, který více odpovídá požadavkům chovatelů, využívajících dojící roboty). Dalšími znaky jsou somatické buňky, celková známka za končetiny a za vemeno. Býci se špatnou dojitelností (RPH 93 a méně), zadními struky blízko u sebe (RPH 107 a více) a příliš krátkými struky (RPH 93 a méně) nemají robotický index spočtený vůbec. U rozmístění zadních struků je za ideální brána nejnižší hodnota RPH, u ostatních znaků je ideálem nejvyšší hodnota RPH. U býků, jejichž robotický index nedosáhne ani průměrné hodnoty (100) se RIH nepublikuje. Vzhledem k tomu, že RIH nezohledňuje komplexní hodnocení býka, není vytvářena TOP sestava podle tohoto indexu. Nicméně RIH je významným doplňujícím ukazatelem k souhrnnému selekčnímu indexu (SIH) pro chovatele, kteří mají, případně do budoucna plánují pořízení robotů na dojení, může také pomoci chovatelům, kteří mají problémy s nasazováním dojících strojů v klasických dojírnách.

18/10/2019
SDÍLENÍ ANALÝZY STÁDA NA SUPD (ESKOT)

Sestavy Analýzy stáda (AS) jsou na SUPD chovatelům (vlastníkům AS) sdíleny Plemdatem od počátku roku 2019. Požadavkem Svazu chovatelů českého strakatého skotu bylo, aby chovatel mohl Analýzu stáda sdílet dalším uživatelům eSkotu (jiný chovatel, oprávněná organizace,…). Upravili jsme v tomto smyslu funkcionalitu SUPD. Týká se to pouze složky Analýza stáda (sdílet lze jen celou složku, ne jednotlivé soubory). Podrobnosti naleznete v kapitole 4.9.1 manuálu "eSkot_SUPD_UzivatelskaPrirucka" ve složce SUPD: "Sdílené/Plemdat Provoz/Veřejné dokumenty".

12/01/2018
Přihlášení do eSkotu

V případě zapomenutí přístupových údajů nebo nového přístupu do systému eSkot se obracejte na PLEMDAT prostřednictvím emailové adresy "info@eskot.cz".

info@eskot.cz
potíže s připojením

+420 257 896 307
telefon na provozní oddělení

skot@plemdat.cz
E-mail na provozní oddělení
PLEMDAT s.r.o.
Benešovská 123
252 09 Hradištko